یادمان های شهدای گمنام استان گلستان

پیرو ابلاغ ریاست محترم ستاد کل ن.م ، ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ها تشکیل و راه اندازی گردید و در تابیعت آن ستاد قرار گرفت.