بازدید استاندار گلستان از مرکز فرهنگی دفاع مقدس گلستان

بازدید استاندار گلستان

استاندار گلستان با حضور در تپه نورالشهدای گرگان، از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.