بازدید آیت ا... نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان از مرکز فرهنگی دفاع مقدس در استان گلستان

بازدید نماینده ولی فقیه در استان گلستان

بازدید آیت ا... نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه شهر گرگان از روند احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس در استان گلستان